Διανοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή (Νοητική Υστέρηση)

Διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή χαρακτηρίζεται από την νοητική υστέρηση.

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται δυσκολία κατανόησης την λογικής σειράς αιτίας-αιτιατού(αποτελέσματος), επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμό, αφηρημένη σκέψη, κριτική ματιά, ακαδημαϊκή και εμπειρική/βιοματική μάθηση.

Στην Διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή εμφανίζεται δυσκολία στις προσαρμοστικές λειτουργίες. Υπάρχει απόκλιση τυπικής νοημοσύνης καθώς το πηλίκο νοημοσύνης(IQ) είναι κάτω από την μέση τιμή του πληθυσμού για την ηλικία του ατόμου και την πολιτιστική ομάδα, η οποία συνήθως έχει τιμή 70 και κάτω.

Ακόμα περιορίζει τη συμμετοχή και τις επιδόσεις σε ένα ή περισσότερα στοιχεία διαφόρων δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, όπως η επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή, λειτουργία στο σχολείο ή στην εργασία, ή προσωπική ανεξαρτησία στο σπίτι ή σε χώρους της κοινότητας. Το αποτέλεσμα είναι ο περιορισμός του ατόμου για συνεχή ανάγκη υποστήριξης στο σχολείο, την εργασία, ή ανεξάρτητη ζωή. Έτσι, Διανοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή υποδηλώνει μια σημαντική έκπτωση στην προσαρμοστική λειτουργία.

 

-       Down

Το σύνδρομο Down (ή αλλιώς Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G) είναι γενετικής φύσεων χρωμοσωμική ανωμαλία. Άτομα με αυτό το σύνδρομο παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τυπική εξέλιξη στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη(IQ χαμηλότερο 50-70) και την ψυχοκοινωνική λειτουργία.

Στα άτομα με σύνδρομο Down συχνά υπάρχει κάποιο είδος γλωσσικής διαταραχής ή καθυστέρησης λόγου με δυσκολία στον τομέα της κατανόησης και της εκφραστικής ικανότητας. Επίσης μπορεί να επηρεάσει την μάθηση στην βασική τους εκπαίδευση.

 

-       Ret

Το Σύνδρομο Rett εντάσσεται στις νευρολογικές ανωμαλίες και η αίτια είναι γενετικής φύσεως. Συνήθως παρουσιάζεται σε κορίτσια(1 στις 10.000 γέννες κοριτσιών) κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών ή και αργότερα(2ου έτους).

Το άτομο με σύνδρομο Rett εμφανίζει διανοητική υστέρηση και κινητική ανωμαλία. Παρατηρείται σοβαρή διαταραχή ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Αυτό επηρεάζει:

- την γλωσσική ανάπτυξη και έκφραση

- επικοινωνία

- τις κινήσεις του σώματος όπως στερεότυπες κινήσεις των χεριών

- στάση σώματος και βάδιση (δύσκαμπτη/ τραχεία)

- την αναπνοή

- μάσηση και κατάποση

-       Angelman

Τα άτομα με σύνδρομο Angelman έχουν νοητική υστέρηση που να κυμαίνεται από ελαφριά έως βαριά.

Παρουσιάζουν διαταραχές στον λόγο και την ομιλία τους, υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής(ΔΕΠΥ).

Ακόμα παρουσιάζουν κρίσεις όπως για παράδειγμα γελαστικής επιληψίας, δυσκολία στην κίνηση(βάδισμα, τρέμουλα των άκρων) και στραβισμό.

 

-       Prader Willi

Το σύνδρομο Prader-Willi είναι μία διαταραχή στο χρωμόσωμα νούμερο 15 του γενετικού κώδικα. Συνήθως παρουσιάζεται σε αγόρια(1 στις 10.000 γέννες) και μεταβιβάζεται από τον πατέρα.

Τα άτομα με σύνδρομο Prader-Willi συνήθως έχουν ελαφρά νοητική υστέρηση. Παρουσιάζουν:

- καθυστέρηση λόγου

- μαθησιακές δυσκολίες

- διαταραχές μάσησης και κατάποσης

- χαμηλό μυϊκό τόνο και καθυστέρηση κινητικών δεξιοτήτων

- υπό-αντίδραση σε αισθητηριακά ερεθίσματα όπως για παράδειγμα ο η αίσθηση του πόνου.

- συναισθηματικές εξάρσεις (temper tantrums)

- διαταραχές ύπνου και

- αυτοταραυματισμούς

 

-       Cri du Chat ( Κλάμα της Γάτας)

Το άτομο με σύνδρομο Cri du Chat (Κλάμα της Γάτας) εμφανίζει νοητική υστέρηση καθώς και χαμηλό μυϊκό τόνο.

Παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, δυσκολία στην μάσηση και κατάποση, στην βάδιση και στον έλεγχο σφικτήρων.