Έφη Αμοιρίδου - Λογοθεραπευτής

Ποιος ο ρόλος του λογοθεραπευτή


Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι η πρόληψη, η αξιολόγηση και η παρέμβαση της ανάπτυξης του λόγου & της επικοινωνίας.

Ο λόγος είναι μέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας και χαρακτηρίζει το αντίστοιχο της σκέψης, της εσωτερικής αναπαράστασης της πραγματικότητας. Με την δύναμη του λόγου μπορούμε να ταξινομήσουμε, να ελέγξουμε & να εξάγουμε συμπεράσματα, δηλ. να επικοινωνήσουμε.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή λοιπόν έχει πρώτιστος χαρακτήρα επικοινωνιακού περιεχομένου.